Dnia 25 stycznia 2020r w CKiSZ odbyła się, jak co roku, choinka noworoczna, którą zorganizował Caritas działający przez Parafii Farnej oraz MOPS w Sierpcu. Wzięło w niej udział ok. 250 dzieci z miasta i gminy Sierpc będących pod opieką tych instytucji. Nie zabrakło tam również wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas z ZS nr2 w Sierpcu. Uczniowie naszej szkoły(13 osób)pełnili dyżur w szatni, malowali twarze dzieciom i dbali o miłą atmosferę.

     Uroczystość rozpoczęła pani Hanna Wiktor, która powitała wszystkie dzieci wraz z rodzicami oraz  zaproszonych gości. Szefowa Caritas złożyła podziękowania panu staroście Mariuszowi Turalskiemu i pani Alinie Olszewskiej dyrektor MOPS za długoletnią współpracę, ks.Tomaszowi Tomczakowi i pracownikom Caritas za codzienną pomoc i zaangażowanie a panu Jarosławowi Żmijewskiemu za gościnność. Następnie wymieniono sponsorów, darczyńców tegorocznych paczek. Słowa podziękowania padły również pod adresem wolontariuszy ,,Ekonomika”. W części oficjalnej głos zabrał także ks.proboszcz Sławomir Zalewski, który podziękował wszystkim, głównie pani Hannie Wiktor, za bardzo oddaną pracę puentując, że,,uśmiech dziecka wynagrodzi wszelki trud”, więc warto podejmować takie wyzwania.

     W dalszej kolejności przyszła pora na część artystyczną, podczas której podziwialiśmy występy wokalne i taneczne dzieci i młodzieży z sierpeckich szkół, jak też zespołu Kasztelanka i szkoły tańca ArtDance, które bardzo się wszystkim podobały. Na drugą część imprezy uczestnicy przenieśli się do sali lustrzanej. Była zabawa taneczna przy muzyce oraz konkursy, które prowadził pan Bogdan Bartnicki wraz  z wolontariuszami ZS nr 2. Wszystkie dzieci zostały obdarowane paczkami pełnymi słodyczy. W rozdawaniu prezentów i maskotek Mikołajowi pomagali nasi uczniowie

     Tegoroczna 29. zabawa choinkowa była udana. Dzieci ciekawie spędziły czas; wolontariusze zaś zdobyli cenne doświadczenie w pracy wolontariackiej.