8 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu odbył się Międzyszkolny Turniej Literacko-Językowy dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych pod patronatem Starosty Sierpeckiego Andrzeja Cześnika.

W rywalizacji wzięły udział: Szkoła Podstawowa w Ligowie, Szkoła Podstawowa w Gozdowie, Szkoła Podstawowa w Łukomiu, Szkoła Podstawowa w Osieku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu, Szkoła Podstawowa w Szczutowie.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka polskiego: Anna Weber, Joanna Zielińska, Edyta Telesiewicz, Dariusz Rybacki.

Na trzyosobowe zespoły uczestników turnieju czekały konkurencje sprawdzające wiedzę z zakresu literatury i języka, m. in. kalambury literackie, rysowanie plakatu dotyczącego lektury, quiz ze znajomości lektur, głosowa interpretacja wierszy i test językowy. Ósmoklasiści wykazali się w czasie rywalizacji turniejowej nie tylko wiedzą, ale też kreatywnością i oryginalnością, dlatego zmagania turniejowe przebiegły w niezwykle sympatycznej atmosferze.

Uroczystego wręczenia nagród dokonały Bogusława Lewandowska Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu i Magdalena Peda Dyrektor ZS nr 2 w Sierpcu.

Wyniki rywalizacji były następujące:

I miejsce Szkoła Podstawowa w Ligowie

Szymon Adamczyk

Natalia Sobek

Patrycja Antoszewska

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu

Wiktoria Czajka

Wiktoria Rutkowska

Zuzanna Nowalska

III miejsce Szkoła Podstawowa w Łukomiu

Teresa Spychała

Agnieszka Spychała

Amelia Pijankowska

Organizatorzy serdecznie podziękowali Starostwu Powiatu Sierpeckiego za objęcie patronatem turnieju,wszystkim uczestnikom za wspaniałą rywalizację, opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu.