Już po raz czwarty 8 marca 2020 r. uczniowie sierpeckiego Ekonomika wyjeżdżają na miesięczny staż do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+, Akcja nr 1 Kształcenie  i szkolenie zawodowe. W projekcie „Z Ekonomikiem w szeroki świat” bierze udział  44 uczniów klas II technikum uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik spedytor, technik obsługi turystycznej i technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

W związku z wyjazdem od stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu rozpoczęły się zajęcia kulturowe z elementami pedagogicznymi oraz języka hiszpańskiego, przygotowujące młodzież do ww. wyjazdu.

Zajęcia z przygotowania kulturowego odbywają się w czterech grupach w ilości 10 godzin na grupę. Celem zajęć jak najlepsze przygotowanie młodzieży do wyjazdu. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat zwyczajów panujących w Hiszpanii, kuchni regionalnej, cech klimatu, atrakcji turystycznych.

Ważnym elementem zajęć jest przygotowanie uczniów na nietypowe sytuacje mogące wynikać z różnic kulturowych pomiędzy Hiszpanią  a Polską. Omawiane są sposoby radzenia sobie w nietypowych okolicznościach, jakie mogą zaistnieć podczas wyjazdu, metody rozwiązywania konfliktów i oswajania stresu.

Podczas zajęć z doradcą zawodowym omówione zostaną zasady bezpieczeństwa, kształtowanie ścieżki rozwoju edukacji oraz kariery poprzez wykorzystanie potencjału oraz doświadczeń zdobytych podczas pobytu. Uczniowie poznają typowy dla regionu kanon zachowań oraz postawy interpersonalne w miejscu pracy oraz zasady pozwalające na łatwiejsze i szybsze wdrożenie się na swoich stanowiskach pracy.

 Przygotowanie kulturowe daje możliwość teoretycznego przygotowania do podejmowanych w niedalekiej przyszłości zadań. Dzięki informacjom przekazanym w trakcie zajęć zetknięcie się z kulturą Hiszpanii nie będzie zaskakujące. Młodzież zdobędzie podstawy niezbędne do efektywnego zrealizowania założeń projektu i pozytywnie zaaklimatyzuje się           w nowej rzeczywistości.  

W ramach przygotowań do wyjazdu na staż młodzież uczestniczy również w lekcjach języka hiszpańskiego w ilości 30 godzin, podczas których mają możliwość poznania podstawowego słownictwa związanego z otoczeniem ucznia i jego codziennymi czynnościami. Ma to im pomóc m.in. w przełamaniu bariery językowej, nabycie swobody komunikacyjnej w porozumiewaniu się zarówno u pracodawcy jak i podczas samego wyjazdu.