W dniu 28 września 2022 r. w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu została przeprowadzona próbna ewakuacja.

Ćwiczenia miały na celu zapoznanie nowych uczniów i pracowników szkoły praktycznej znajomości zasad postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego.

Dla pozostałych osób uczestniczących w ewakuacji było to przypomnienie i utrwalenie zasad zachowania się w sytuacji zagrożenia życia.

W tym dniu na terenie szkoły przebywało 233 osób (204 uczniów oraz nauczyciele i pracownicy szkoły – 29 osób).

Próbna ewakuacja przebiegła sprawnie z zachowaniem zasad zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obowiązującą w szkole.