Technik Informatyk

Sylwetka absolwenta

Technik informatyk posiada umiejętność projektowania, zarządzania sieciami oraz zasobami komputerowymi. To specjalista w zakresie zastosowań nowych metod programowania.

Twoja kariera

Technik informatyk ma możliwość zatrudnienia jako: programista, projektant, konsultant, administrator sieci komputerowej, bankowiec,  urzędnik,  pracownik działu obsługi informatycznej, możliwość założenia własnej firmy.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych, w szczególności na kierunkach: Informatyka, Matematyka, Programowanie i bazy danych, Grafika komputerowa i projektowanie gier, Informatyka stosowana, Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne.